Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Operativa mål 17 - Saffran Kemiska risker

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vårt stöd till operativt mål 17 med information och frågor som kan vara bra att ställa för att kontrollera om målet är uppfyllt.

Om målet

Operativt mål 17 - Saffran - Kemiska risker - NKP-webben

Rapportering av målet

Målet ska rapporteras enligt anvisningarna till myndighetsrapporteringen.

Anvisningar - Information om utförda kontroller

Rapportering av det här målet ska ske mot rapporteringspunkt P34 och mot nedanstående lagstiftningspunkter.

B01 – Allmänna krav och skyldigheter

H01 – Allmänna bestämmelser om spårbarhet

Om saffran

Kryddor är en av de tio livsmedelsgrupper som det fuskas mest med enligt EU-parlamentets utskott för miljö och hälsa. Saffran är en krydda som har ett mycket högt pris på marknaden. Det kan både förekomma inblandning av annan råvara och färgning med otillåtna färgämnen.

Vad ska kontrolleras?

I det här målet ska saffran kontrolleras.

När och var ska kontrollen ske?

Kontroll av saffran ska gärna göras så tidigt som möjligt i livsmedelkedjan för att förhindra att samma aktörer kontrolleras av flera kommuner och därigenom orsaka onödiga kostnader för aktörerna.

Kontrollerna ska utföras vid minst 100 importörer, huvudkontor, grossister och matmäklare samt e-handel och annan distansförsäljning. Också verksamheter som levererar saffran till föreningar, skolklasser eller liknande för vidare försäljning ska kontrolleras.

Förberedelser

Provtagning är en kontrollmetod som lämpar sig extra väl för att kontrollera saffranets renhet. Läs gärna om provtagning och analys i Kontrollwiki.

Provtagning och analys i offentlig kontroll

Vilka metoder som kan användas för provtagning och analys framgår av artikel 34 i förordning (EU) 2017/625. Ta kontakt med ett laboratorium för att säkerställa att de kan utföra de analyser som behövs. Analysmetoden avgör hur stor provmängd saffran som behövs.

Frågor som kan vara till hjälp när du ska kontrollera saffran

Här följer exempel på frågor som kan ställas i samband med kontrollen av operativt mål 17.

1. Finns spårbarhet ett steg bakåt för saffranet?

För att uppnå operativt mål 17 behöver du kontrollera att aktören har ett fungerande system för spårbarhet för saffran. I det här målet räcker det att verifiera att det finns spårbarhet ett steg bakåt.

De uppgifter som behövs kan du hitta i exempelvis fakturor. På fakturan finns ofta tillräckligt med uppgifter för att du ska kunna koppla saffranet i lagret med det som har köpts in. Exempel på sådana uppgifter är namn på och adress till leverantören, datum för leveransen, levererad mängd och information om batch eller liknande.

Information i samband med återkallelse

2. Hur kontrollerar jag att saffranet inte är utblandat?

För att säkerställa att det inte förekommer inblandning av annan råvara i saffran kan kvaliteten på saffranet analyseras. Sådan inblandning skulle kunna vara av andra växtdelar. Inblandningen kan vara mycket liten och det enda sättet att säkerställa att saffranet inte är utblandat är att analysera dess renhetsgrad.

3. Hur kontrollerar jag att inga otillåtna färgämnen är tillsatta?

För att undersöka om det förekommer inblandning av otillåtna färgämnen kan analyser av syntetiska färgämnen göras.

4. Hur ska ”äkthetsintyg” och andra dokument bedömas?

Det kan förekomma så kallade äkthetsintyg, certifikat eller liknande dokument som på olika vis används för att intyga kvaliteten på saffranet. De är ofta skrivna på andra språk än svenska.

Problemet som ofta dyker upp i samband med sådana dokument är att det är svårt att knyta dem till den specifika batchen av saffran som du kontrollerar. Det är vanligare att dokumenten garanterar en allmän hygiennivå eller kvalitet för varor som kommer från den aktuella leverantören eller odlaren än själva batchens kvalité.

Det är inte rimligt att lägga tid på att översätta sådana dokument för att användas som underlag vid kontroll av saffranets äkthet. Det enda sättet att med säkerhet verifiera saffranets äkthet är genom analys.