Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Anvisning myndighetsrapportering primärproduktionen 2020

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2020 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2021.

Anvisningar till rapportering

Anvisningar till rapportering av livsmedelskontrollen i primärproduktionen 2020