Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kontrollplanering - Mjölk

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Denna plan gäller för mjölkproduktanläggningar som är godkända enligt 853/2004.

Mjölk – Kontrolleras varje år 2021-2023

Beskrivning, länkar och lagstiftning

Rapportering

Grundförutsättningar/ temperaturkontroller

Krav på temp vid mottagning:

mottagningstemp/ nedkylning för obehandlad mjölk som tas emot

(Vid ystning och under lagring kan temperaturen vara olika i de olika utrymmena). Kraven ovan gäller för obehandlad mjölk).

 

Förordning (EG) nr 853/2004 , bilaga III avsnitt IX, kap II, I Temperaturkrav p 1-2.

Förordning (EG) nr 853/2004 Bilaga III avsnitt IX, kap I, II, B 3 Primärproduktionskrav/Transportskrav

 

J08 Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av temperaturkriterier

HACCP – Mikrobiologiska kriterier (produktprover och omgivningsprover)

Provtagning:

 • Livsmedelsäkerhetskriterier
 • Processhygienkriterier
 • Listeria m.a.p lokal och utrustning

Kontrollera:

 • Provtagning sker rätt i steg i processen
 • Rätt livsmedelskategori/ rätt parametrar/ rätt gränsvärden
  frekvens

Förordning (EG) nr 2073/2005 bilaga I, kap  1 och 2 (2.2) + art 5

Branschriktlinje för hygienisk produktion av mjölkprodukter (LRF)

Branschriktlinjer ost - Guide till god hygiensk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter (Eldrimner - mathantverk)

 

K02 Mikrobiologiska kriterier av livsmedel

HACCP – faroanalys och kritiska styrpunkter

Om pastörisering sker:
Tid- och temperaturintervaller

Förordning (EG) nr 853/2004 bilaga III Avsnitt IX, Kap II. II p 1

Förordning (EG) nr 852/2004 art 5


Se mer information i stödgrupp mjölks mapp: Vägledning för kontroll av värmebehandlingsutrustning för mjölk
(Internt material Livsmedelsverket)

 

K01 Faroanalys och kritiska styrpunkter

 

HACCP – Faroanalys och kritiska styrpunkter

Om inte pastörisering sker

Förordning (EG) nr 852/2004 art. 5

Eldrimners branschriktlinjer

Se mer information i stödgrupp mjölks mapp: Dokument Säker ost av opastöriserad mjölk. (Internt material Livsmedelsverket)
 

 

K01 Faroanalys och kritiska styrpunkter

Mjölk - Kontrolleras år 2021

Beskrivning, länkar och lagstiftning

Rapportering

Fri från - laktos

På anläggningar som producerar laktosfria

Kontroll av processen av fri från produkter

Vilka kontroller utförs av företaget för att kontrollera att produkten uppfyller kraven för laktosfri

Anmälan

 

LIVSFS 2014:4 §14 (anmälan)

Glutenfria, laktosfria och andra ”fri från” - livsmedel

 

A11 Anmälan om fri från

K01 Faroanalys och kritiska styrpunkter

Operativt mål 9 – Ingredienser /allmän livsmedelsinformation

Aktuellt på anläggningar som har ingredienser som kvalificerar till mängdangivelse eller allergenmärkning

Operativt mål 9 - Uppgifter om ingredienser

 

B02 Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

Operativt mål 12

Isglass tillsats (ej mjölkprodukt, men kan finnas på mjölkproduktanläggningar)

Operativt mål 12 - Tillsatser användning spårbarhet halt märkning

 

B02 Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

H01 Allmänna  bestämmelser om spårbarhet

I01 Livsmedelstillsatser

Allmän livsmedelsinformation

Märkning av obehandlad/ opastöriserade mjölkprodukter och termiserade produkter

 

Vilseledande beskrivningar - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se) avsnitt om obehandlad, opastöriserad och pastöriserad mjölk.

 

Förordning (EG) nr 853/2004, bilaga II, avsnitt IX, kapitel IV

Förordning (EG) nr 1169/2011 art. 7 mm

 

B02 Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

Skyddade beteckningar (GTS, SUB, SGB)

Tillverkare av:
GTS Hushållsost
SGB Svecia

Övriga anläggningar ex. mjölkproduktanläggning eller omförpackningsanläggningar

Hanteras skyddade beteckningar görs det på rätt sätt

Otillåtna anspelningar på skyddade beteckningar (ex. getfeta)

 

Kontrollera i DOOR (specifik förordning för den produkten).

Förordning (EG) nr 1169/2011

 

D01 Garanterad traditionell specialitet (GTS)


D02
Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Skyddad geografisk beteckning (SGB)

HACCP – faroanalys och kritiska styrpunkter

Om pastörisering sker:

Tid- och temperaturintervaller

 

BLOCKKONTROLL – Maj (några stora och några små anläggningar)

 

Förordning (EG) nr 853/2004 bilaga III Avsnitt IX, Kap II. II p 1

Förordning (EG) nr 852/2004 art 5

Se mer information i stödgrupp mjölk mapp: Vägledning: Kontroll av värmebehandlingsutrustning för mjölk.
(Internt material Livsmedelsverket)

 

K01 Faroanalys och kritiska styrpunkter

Mjölk - Kontrolleras år 2022

Beskrivning, länkar och lagstiftning

Rapportering

Handelsnormer

Definition av termen mjölk och hur den får användas

 

Förordning (EU) nr 1308/2013, del III punkt 1 i bilaga VII. I förordningen finns även de termer som reserverats för produkter från mjölk.

 

E03 Mjölk och mjölkprodukter

Varustandarder

Fetthalt i förhållande till namn/ rätt namn (ex mellanmjölk, lättmjölk)

Yoghurt får inte värmebehandlas efter syrning

 

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:39) om mjölk och ost

Förordning (EG) nr 1308/2013 – standardmjölk, mellanmjölk, skummjölk osv. 

 

F03 Nationella varustandarder

Särskilda ingredienser och processhjälpmedel /Berikning

Alla som berikar. Små måste ej berika, men får göra det. Om möjligt inventera 2021 i gruppen för att veta vilka det gäller.

Berikningskrav

Berikning gällande vitamin D:

 • Konsumtionsmjölk fetthalt som innehåller högst 3%
 • Fermenterade mjölkprodukter som innehåller högst 3%
 • Även vegetabiliska livsmedel (högst 3%) omfattas

och D-vitaminberikning:

 • margarin- och matfettsblandningar


BLOCKKONTROLL - MAJ

 

LIVSFS 2018:5

 

I04 Berikning 

 

Allmän livsmedelsinformation

Granskning av Koagulanter kopplat till märkning (ex vegetabiliskt löpe finns inte).

 

Förordning (EG) nr 1169/2011

(om ingrediensförteckning finns. Vissa mjölkprodukter behöver inte ha ingrediensförteckning se art 19)

 

B02 Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

Livsmedelsinformation mer information kommer 2022.

Primär ingrediens

 

Förordning (EU) 2018/775

 

Anges 2022

Grundförutsättningar, Hygien

Tryckdifferenser i pastörer 

 

Förordning (EG) nr 852/2004 bilaga II, kap IX p3

LRF branschriktlinje Hygienisk produktion av mjölkprodukter

 

J03 Hygien före, under och efter processen

Mjölk - Kontrolleras år 2023

Beskrivning, länkar och lagstiftning

Rapportering

Mottagningskontroll

Provtagning av den obehandlade mjölken (på gårdsnivå?):

 • antal bakterier
 • celltal
 • antibiotika

Vilken aktör utför provtagning på den obehandlade hämtade mjölken?

Vilka rutiner finns för detta hos mejeriet?

 

Förordning (EG) nr 853/2004 bilaga III, avsnitt IX, kap I, III P 1-4

 

L06 Egenkontroller av obehandlad mjölk och råmjölk i samband med hämtning

HACCP-mikrobiologiska kriterier

Används rätt analysmetod?

Rätt förfaranden vid eget lab

 

Förordning (EG) nr 2073/2005

 

K02 Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

Hållbarhet – mikrobiologiska parametrar

Hållbarhetstider på mjölkprodukter

BLOCKKONTROLL – MAJ

(några stora och små anläggningar)

 

Länk läggs in 2022

 

Anges 2022