Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kontrollplanering - Fiskeriproduktanläggningar

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Denna plan gäller för anläggningar som är godkända enligt 853/2004. Vissa av dem faller även in under grossister så det kan vara lämpligt att titta i den planen.

Prioriteringar i animalieanläggningar

Löpande inriktningar.

Fiskproduktanläggning - Information och spårbarhet - Kontrolleras varje år

Beskrivning, lagstiftning och länkar

Rapportering

System för spårbarhet

Ingår i baskontroll

Spårbarhet - Kontrollwiki

 

H02 Specificerade spårbarhetskrav för livsmedel av animaliskt ursprung

H04 Identifieringsmärkning av produkter av animaliskt ursprung

 

Handelsbeteckningar för fiskeriprodukter

Kontroll av märkning med handelsbeteckningar

 

Förordning (EU) 1379/2013

Tilläggsmärkning på fisk

Tillfälliga handelsbeteckningar

EU kommissionen - Handelsbeteckningar för fiskeri- och akvakulturprodukter

 

C11 Konsumentinformation för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Fångstzon för fiskeriprodukter

Kontroll av märkning med fångs- eller produktionsområde

 

Förordning (EU) 1379/2013

Tilläggsmärkning på fisk

 

H07 Fångst- eller produktionsområden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Musslor:

Specifika krav gällande registreringsdokument

Gäller vid mottagande av leverans från leveranscentral.

 

Förordning (EG) nr 853/2004, punkt 3, kapitel, avsnitt VII

Förordning (EG) nr 853/2004

 

H08 Upptagningsområde för musslor

Identifieringsmärkning musslor

Kontrollera att kraven i kapitel VII, avsnitt VII i bilaga III till förordning (EG) 853/2004 följs.

 

Förordning (EG) nr 853/2004

 

H04 Identifieringsmärkning av produkter av animaliskt ursprung

 

Mängdangivelse vissa produkter

Operativt mål 9. Verifiera att uppgifter som anges i ingrediensförteckningar stämmer med tillsatta ingredienser (verkligt innehåll). De ingredienser som avses i detta mål är allergener samt de som kvalificerar för mängdangivelse enligt artiklarna 9.1.c, 9.1.d, 21 och 22 förordning (EU) nr 1169/2011.

 

Uppgifter om ingredienser – mål 9

Avrunnen vikt osv, se branschriktlinjerna

 

B01 Allmänna krav och skyldigheter

Fiskproduktanläggning - Hygien, HACCP, faror - Kontrolleras varje år

Beskrivning, lagstiftning och länkar

Rapportering

Tid och temperaturprocesser, se koppling till processkunskap.

Är temperaturkrav i förordning (EG) nr 853/2004 uppfyllda? Isning av fisk osv.

Upphettning, nedkylning, se processkunskap fisk. Kallrökt, gravat, inläggningar mm.

 

Förordning (EG) nr 853/2004, avsnitt VIII

 

Processkunskap fiskprodukter

 

J08 Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av temperaturkriterier

 

K01 Faroanalys och kritiska styrpunkter

 

Krav för kokning av skaldjur

Kontrollera att kraven i kapitel IV, avsnitt VIIi i bilaga III till förordning (EG) 853/2004 följs.

 

Förordning (EG) nr 853/2004

 

J03 Hygien före, under och efter processen

Krav beträffande parasiter

Kontrollera att kraven i kapitel III D, avsnitt VIIi i bilaga III till förordning (EG) 853/2004 följs.

 

Förordning (EG) nr 853/2004

 

K01 Faroanalys och kritiska styrpunkter

J01 Allmänna krav på livsmedelssäkerhet

J03 Hygien före, under och efter processen

Färskhets- och Parasitkontroll

Hälsonormer fisk, organoleptisk undersökning.

Kan dels göras som en kontroll av företagens egen kontroll, och dels genom kontroll av ett parti eller flera partier, enligt instruktionen. 

Se mer information i stödgrupp fisks mapp: Vägledning om färskhet och parasitkontroll.
(Internt material Livsmedelsverket)

Förordning (EU) 2019/627, artikel 70, samt bilaga VI, kapitel I. A. & F.

 

Se mer information i instruktioner: Kontroll av fiskeriprodukter vid godkända anläggningar,
samt
Lathund – kontroll Listeria i ätfärdiga fiskeriprodukter.
(Internt material Livsmedelsverket)

 

L05 Hälsonormer för fiskeriprodukter

Musslor: Nedsänkning/omförpackning

Kontrollera att kraven i kapitel VIII, avsnitt VII i bilaga III till förordning (EG) 853/2004 följs.

 

Förordning (EG) nr 853/2004

 

J03 Hygien före, under och efter processen

Musslor: Krav avseende marina biotoxiner

Hur säkerställer företag att musslorna inte innehåller marina biotoxiner över gränsvärdena?

 

Förordning (EG) nr 853/2004

 

L04 Hälsonormer för musslor

K01 Faroanalys och kritiska styrpunkter

 

Ostron: virus

Vilka förbyggande åtgärder har företag för att undvika virus i ostron?

Särskilt under virussäsong (december – april).

 

K01 Faroanalys och kritiska styrpunkter

 

Fiskproduktanläggningar – Kontrolleras år 2021

Beskrivning, lagstiftning och länkar

Rapportering

Rätt fisk, spårbarhet (operativt mål 4) med fokus på importerad, fryst fisk, men som även kan spilla över på vissa svensk fiskar i grossistled.

Verifiera att korrekt information om fiskart och fångszon finns och lämnas vidare i kedjan.

BLOCKKONTROLL - FEBRUARI

 

Rätt fisk, operativt mål 4 2020-2022

 

C11 Konsumentinformation för fiskeri- och vattenbruksprodukter

 

H07 Fångst- eller produktionsområden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Listeria i ätfärdiga fiskeriprodukter (operativt mål 21: Listeria)

Verifiera att verksamheten har vidtagit förebyggande åtgärder för att eliminera eller reducera förekomst av Listeria monocytogenes så att produkterna uppfyller livsmedelsäkerhetskriterierna.

Fokus på större företaget bör ligga på trender gällande listeriaprovtagning och verifiering/validering. På mindre anläggningar fokus på att få till en vettig provtagning.

 

Operativt mål 21 - Listeria i fisk och charkuteriprodukter 

 

Mikrobiologiska kriterier

 

Se mer information i stödgrupp fisks mapp: Lathund kontroll listeria i ätfärdiga fiskeriprodukter.
(Internt material Livsmedelsverket)

 

K02 Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

Spårbarhet Östersjöfisk, eventuellt även fokus på sik och lax från sjöarna.

Operativt mål 18.
Verifiera att spårbarhet finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att fisken inte säljs till länder som inte omfattas av dioxinundantaget.

 

Operativt mål 18 - Handel med fet fisk från Östersjön

 

M02 Utförsel av vissa fiskarter som fångats i Östersjön, Vänern eller Vättern

 

H07 Fångst- eller produktionsområden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Provtagning histamin – tungmetall och Listeria monocytogenes

Provtagning enligt förordning (EU) 2019/627, artikel 70.

Histamin, enligt bilaga VI, kapitel I.C:

Främmande ämnen, enligt bilaga VI, kapitel ID

 

Årlig provtagningsplan

 

O  Övrigt

Näringsdeklaration
och om det är aktuellt:

Nyckelhålsmärkning
(om ej kontrollerats 2019)

Kontrollera rutinen för utformning av nya näringsvärdestabeller samt rutin för uppdatering av befintliga näringsvärdestabeller. Kontrollera att den motsvarar de krav som finns. Välj ett stickprov i relevant storlek. Om verksamheten märker med nyckelhålet kontrollera att symbolen är rätt utformad samt att livsmedlen uppfyller villkoren i LIVSFS 2005:9. Kontrollera även rutinerna kring hur märkningen utformas samt hur den hålls uppdaterad.

 

Näringsdeklaration

Nyckelhålet

 

B03 Obligatorisk livsmedelsinformation, näringsdeklaration

 

C01 Nyckelhålsmärkning

Fiskproduktanläggningar – Kontrolleras år 2022

Beskrivning och länkar

Rapportering

Förpackningsmaterial

Kontrollera att verksamheten använder sig av livsmedelsgodkända förpackningar, både vid förvaring i verksamheten och vid förpackning av produkter till slutkonsument. Kontrollera också hur inköpsprocessen ser ut av förpackningsmaterial. Begär in papper på migrationstester alternativt certifikat på ett stickprov av material.

 

Material i kontakt med livsmedel

 

 

Fri från-märkning – märkning och hantering

Kontrollera att verksamheter som märker med ”fri-från” har en säker hantering och kan garantera sin märkning. Välj ett stickprov i relevant storlek. Kontrollera även rutinerna kring hur märkningen utformas samt hur den hålls uppdaterad.

 

Glutenfria, laktosfria och andra "fri från" livsmedel

 

C07 Information till konsumenter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten

B01 Allmänna krav och skyldigheter (annan fri från än gluten)

Listeria i ätfärdiga fiskeriprodukter
(operativt mål 21: Listeria)

Verifiera att verksamheten har vidtagit förebyggande åtgärder för att eliminera eller reducera förekomst av Listeria monocytogenes så att produkterna uppfyller livsmedelsäkerhetskriterierna.

Fokus på större företaget bör ligga på trender gällande listeriaprovtagning och verifiering/validering. På mindre anläggningar fokus på att få till en vettig provtagning.

 

Operativt mål 21 - Listeria i fisk och charkuteriprodukter

Mikrobiologiska kriterier

 

Lathund kontroll listeria i ätfärdiga
fiskeriprodukter (Länk till mapp)

 

K02 Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

Spårbarhet Östersjöfisk, eventuellt även fokus på sik och lax från sjöarna.

Operativt mål 18.
Verifiera att spårbarhet finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att fisken inte säljs till länder som inte omfattas av dioxinundantaget.

 

Operativt mål 18 - Handel med fet fisk från Östersjön 

 

M02 Utförsel av vissa fiskarter som fångats i Östersjön, Vänern eller Vättern

 

H07 Fångst- eller produktionsområden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Färskhets- och Parasitkontroll

(Hälsonormer fisk, organoleptisk undersökning)

Kan dels göras som en kontroll av företagens egen kontroll, och dels genom kontroll av ett parti eller flera partier, enligt instruktionen. 

Se mer information i stödgrupp fisks mapp: Vägledningar och instruktioner kontroll Färskhet/Parasit-kontroll.
(Internt material Livsmedelsverket)

Enligt förordning (EU) 2019/627, artikel 70, samt bilaga VI, kapitel I. A. & F.

BLOCKKONTROLL - FEBRUARI

 

Se mer information i instruktioner: Kontroll av fiskeriprodukter vid godkända anläggningar,
samt
Lathund – kontroll Listeria i ätfärdiga fiskeriprodukter.
(Intern information Livsmedelsverket)

 

x

Provtagning histamin – tungmetall.

Ev Listeria monocytogenes

Provtagning enligt förordning (EU) 2019/627, artikel 70.

Histamin, enligt bilaga VI, kapitel I.C:

Främmande ämnen, enligt bilaga VI, kapitel ID

 

Årlig provtagningsplan

 

O – Övrigt

PAH – direktrökt fisk

Undersök haccp-baserade förfaranden för att styra och kontrollera PAH i direktrökta fiskeriprodukter.

 

Rökning och PAH 

 

K01 Faroanalys och kritiska styrpunkter

 

K05 Främmande ämnen

Fiskproduktanläggningar – Kontrolleras år 2023

Beskrivning och länkar

Rapportering

Provtagning histamin – tungmetall.

Ev Listeria monocytogenes

Provtagning enligt förordning (EU) 2019/627, artikel 70.

Histamin, enligt bilaga VI, kapitel I.C:

Främmande ämnen, enligt bilaga VI, kapitel ID

 

Årlig provtagningsplan

 

O Övrigt

Listeria i ätfärdiga fiskeriprodukter

Operativt mål 21: Listeria

Verifiera att verksamheten har vidtagit förebyggande åtgärder för att eliminera eller reducera förekomst av Listeria monocytogenes så att produkterna uppfyller livsmedelsäkerhetskriterierna.

Fokus på större företaget bör ligga på trender gällande listeriaprovtagning och verifiering/validering. På mindre anläggningar fokus på att få till en vettig provtagning.

BLOCKKONTROLL - FEBRUARI

 

Operativt mål 21 - Listeria i fisk och charkuteriprodukter 

Mikrobiologiska kriterier

 

Lathund kontroll listeria i ätfärdiga
fiskeriprodukter (Länk till mapp)

 

K02 Mikrobiologiska kriterier

Spårbarhet Östersjöfisk, eventuellt även fokus på sik och lax från sjöarna.

Operativt mål 18.
Verifiera att spårbarhet finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att fisken inte säljs till länder som inte omfattas av dioxinundantaget.

 

Operativt mål 18 - Handel med fet fisk från Östersjön 

 

M02 Utförsel av vissa fiskarter som fångats i Östersjön, Vänern eller Vättern

 

H07 Fångst- eller produktionsområden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Skyddade beteckningar

Om företag hanterar fiskeriprodukter med skyddad beteckning, Kalix Löjrom. Undersök om rommen kommer från godkänd anläggning och är märkt med SUB.

 

Skyddade beteckningar

Lista tillverkare av skyddade beteckningar

Märkning

 

D02 Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

H01 Allmänna bestämmelser om spårbarhet

ABP

Kontrollera rutiner kring hantering av ABP i verksamheter som hanterar över 20 kilo ABP/vecka.

 

Kontroll av ABP

Jordbruksverket: Vägledning ABP

 

 

Tillsatser

Kontrollera användningen av tillsatser i produkt vid anläggningar som tillverkar livsmedel. Kontrollera att mängden tillsatser inte är för hög samt att tillsatsen är godkänd för den specifika produkten. Kontrollera även hur företaget själva kontrollerar att recept uppdateras vid ändrade lagkrav samt att receptet följs av personal vid tillverkning. Kontrollera att tillsatserna är rätt deklarerade i ingrediensförteckningen.

Fokusera gärna på inläggningar, majonnäsbaserade sallader, kräftor/räkor i lag.

 

Tillsatser

Processkunskap fiskprodukter

 

B02 Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

 

I01 Livsmedelstillsatser