Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Övriga 852-verksamheter

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Plan för av övriga 852-verksamheter.

För 852-verksamheter kan planering ske med hjälp av avsnittet om baskontroller. Övrig relevant lagstiftning ska också planeras individuellt beroende på anläggningens verksamhet.