Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Årlig provtagning

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Nedan hittar ni information om den årliga provtagning som Livsmedelsverkets personal utför.

Salmonella på styckningsanläggningar

Salmonellaprover tas enligt provtagningsprogrammens instruktioner. Vi tar både de prover som Livsmedelsverket ska ta och kontrollerar att företagen tar de delegerade proverna.

Se mer information:
Kontrollplanering Kött och Chark - Särskilda kontroller vid styckningsanläggningar 

Fiskprover

 • Histamin och tungmetaller
  Histaminprovtagningen (13 prov) inriktas i första hand på färsk, fryst eller konserverad tonfisk och med ursprung från länder med en hög havstemperatur. Prover tas även på sillprodukter från anläggningar som exporterar sina produkter.
  Tungmetallsproven (7 prov) är inriktade på storväxta arter, eftersom sådana arter också är långlivade, och ansamlar tunmetaller (svärdfisk, tonfisk).

 • Restsubstans och dioxin
  Antalet prov och aktuella analyser styrs av det nationella kontrollprogrammet.

 • Listeria monocytogenes
  Provtagningen (8 prov) avser skivad kallrökt och gravad fisk.

Äggprover

 • Restsubstanser i ägg provtas enligt provtagningsprogrammens instruktioner och fastställt provtagningsschema. Vi ska ta totalt 200 prover/år. Ett prov består av minst 12 ägg. Kontrollen är årligen återkommande och sker enligt samma mönster i samtliga EU-länder. Syftet är att upptäcka otillåtna halter av läkemedel, miljögifter och bekämpningsmedel, samt förbjudna substanser.

 • Dioxin och PCB i ägg provtas även det enligt provtagningsprogrammens instruktioner och fastställt provtagningsschema. Antal prover varierar från år till år, men brukar normalt ligga runt ca 10 prover/år. Ett prov består av minst 18 ägg.

Vin- och spritprover

 • År 2022 planerar Stöd V&S för provtagning av vin för analys av Ochratoxin A.

 • År 2023 planerar Stöd V&S för provtagning av spritdrycker, äppelcider och andra jästa drycker som framställts av äpplen eller som innehåller äppeljuice, för analys av Patulin.

För båda ämnena finns gränsvärden enligt förordning (EG) 1881/2006. Instruktioner för provtagning kommer inför aktuellt provtagningsår.

 

Övrig provtagning

Övrig provtagning som ingår i provtagningsprogrammen utförs inte av Livsmedelsverkets kontrollpersonal och denna plan omfattar bara de prover som Livsmedelsverkets personal själva tar ut.