LIVSFS 2011:10

Import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Kort information om föreskriften

Varför införs föreskrifterna?

I kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 fastställs särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin som har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina.

Vad innebär föreskrifterna?

Denna föreskrift innebär att sådana köksredskap endast får föras in på någon av följande utpekade införselställen: Arlanda, Göteborg, Helsingborg, Landvetter, Stockholm och Södertälje.

Lagstiftning