Till huvudinnehåll

EG-förordning 1167/2009

Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Nedan finns länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.


Mer information