LIVSFS 2009:3

Karenstider

Senare ändringar

Mer information

Från och med den 1 mars 2009 tillhandahåller Läkemedelsverket en lista över gällande karenstider för i Sverige godkända läkemedel. Se Läkemedelsverkets webbplats, länk nedan.

Behandling med vissa läkemedel för hästar samt att det för de aktuella preparaten ska sex månaders karenstid tillämpas. Se Jordbruksverkets webbplats, länk nedan.

Samlingssidor
Lagstiftning