Till huvudinnehåll

LIVSFS 2009:3

Karenstider

Senare ändringar

Mer information

Från och med den 1 mars 2009 har Läkemedelsverket en lista över gällande karenstider för i Sverige godkända läkemedel. Lista över gällande karenstider - Läkemedelsverket.

Jordbruksverket har regler och information om behandling med vissa läkemedel för hästar. För de aktuella preparaten ska sex månaders karenstid tillämpas. Behandling med vissa läkemedel för hästar - Jordbruksverket.