Till huvudinnehåll

EG-förordning 589/2008

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Information om EU-förordning 2017/2168

Med anledning av allvarliga utbrott av aviär influensa i unionen förlängs undantagsperioden för saluföring av ägg som "ägg från utehöns" vid begränsat tillträde till rastgårdar utomhus från 12 till 16 veckor. Samtidigt förtydligas reglerna avseende undantagsperiodens början.

EG-förordning 1234/2007 är ersatt av EU-förordning 1308/2013.


Mer information