Till huvudinnehåll

EG-förordning 110/2008

Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89

Senare ändringar

Tillämpningsbestämmelser

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Bilaga II i förordning (EG) nr 110/2008 har ändrats när det gäller märkning av kategori 9 så att viss fruktsprit från vissa länder får betecknas slivovits.

Vidare har kategori 10 förtydligats när det gäller hur cidersprit och päronsprit framställs traditionellt, att äppel- och päroncider får destilleras tillsammans.

87 geografiska beteckningar som tidigare varit skyddade i bilaga III har tagits bort, eftersom det inte har skickats in någon kravspecifikation i tid. Övriga 243 fastställda geografiska beteckningar, (däribland Svensk Vodka, Svensk Akvavit och Svensk Punsch), står kvar tills kommission bedömt om de uppfyller kraven i artikel 15.1 i ((EG) nr 110/2008.