Till huvudinnehåll

LIVSFS 2008:2

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Grundförfattningen

Senare ändringar

LIVSFS 2020:6 upphäver föreskrifterna

För modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner gäller dock de upphävda föreskrifterna till och med den 21 februari 2021.