Till huvudinnehåll

EG-förordning 1881/2006

Fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Information om EU-förordning 2016/239

Det har konstaterats att tropanalkaloider kan förekomma i bovete, hirs och durra. Källan är förorening med frön av spikklubba, som är svåra att rensa bort från dessa spannmål, på grund av att fröna har samma storlek, form och färg. Efsa har framhävt att spädbarn och småbarn riskerar att överstiga den akuta referensdosen, främst till följd av tropanalkaloider i spannmålsbaserad mat för spädbarn och småbarn. Därför fastställs nu ett gränsvärde för tropanalkaloider i spannmålsbaserad mat för spädbarn och småbarn som innehåller bovete, hirs, eller durra, där det kan finnas en liten risk för sporadisk förorening.