Till huvudinnehåll

EG-förordning 401/2006

Förordning om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.


Mer information