EG-förordning 136/2004

Veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Lagstiftning