Till huvudinnehåll

EG-beslut 2000/572

Fastställande av djurhälso- och hygienkrav samt veterinärintyg för import av malet kött och köttberedningar från tredje land och om upphävande av rådets beslut 97/29/EG

Kommissionens beslut 2000/572/EG

Mer information