SLVFS 2000:15

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Senare ändringar

Förordning (EU) nr 2016/128 om livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) ska börja tillämpas den 22 februari 2019 utom när det gäller FSMP avsedda för spädbarn.
Förordning (EU) nr 2016/128 ska tillämpas från den 22 februari 2020 för
FSMP avsedda för spädbarn.
Fram till dessa datum gäller Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:15).

Lagstiftning