Till huvudinnehåll

EU-förordning 2015/391

Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Information om förordningen

Kommissionens förordning (EU) nr 2015/391 av den 9 mars 2015 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa

När träder förordningen i kraft?

30 mars 2015

Vilka berörs av förordningen?

Ansökande företag och eventuella distributörer och återförsäljare av produkter i de fall angivna hälsopåståenden används i märkning och marknadsföring.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges tre hälsopåståenden som inte godkänns.

De tre icke godkända hälsopåståendet gäller betapalmitat, kolin och sammansatta kolhydrater.

Om dessa icke godkända hälsopåståenden användes innan förordning 2015/391 trädde i kraft får de fortsätta att användas som längst fram till 30 september 2015.

Bakgrund

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslutsprocessen om hälsopåståendena ska godkännas eller inte.

Ansökningarna har gjorts enligt artikel 14.1 i förordning 1924/2006.


Mer information