Till huvudinnehåll

EU-förordning 16/2011

Genomförandeåtgärder för systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF)

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.