Till huvudinnehåll

EU-förordning 2016/371

Förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Information om förordning (EU) nr 2016/371

När träder förordningen i kraft?

5 april 2016

Vilka berörs av förordningen?

Företag och kontrollmyndigheter.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges fem hälsopåstående som inte godkänns.

De icke godkända hälsopåståendena gäller standardiserat vattenextrakt av vita bönor (Phaseolus vulgaris L.), beta-alanin, fettfri yoghurt och fermenterade mjölkprodukter med levande yoghurtkulturer (2 st) liksom Teestar™, ett extrakt av bockhornsklöverfrö med standardiserat innehåll av galaktomannan.

Bakgrund

Ansökan om godkännande av de aktuella hälsopåståendena har gjorts enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006.

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat (så kallade 13.5-påståenden). Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslutsprocessen om hälsopåståendena ska godkännas eller inte. Godkända hälsopåståenden tas upp i den unionsförteckning över tillåtna hälsopåståenden som upprättats genom förordning (EU) nr 432/2012.