Till huvudinnehåll

EU-förordning 2016/1389

Om godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Information om förordningen

När träder förordningen i kraft?

7 september 2016

Vilka berörs av förordningen?

Företag och kontrollmyndigheter

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges ett hälsopåstående som avser barns utveckling och hälsa som godkänns.

Det godkända hälsopåståendet gäller vitamin D.


Mer information