Till huvudinnehåll

EU-förordning 2016/1411

Om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än
sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Information om förordningen

När träder förordningen i kraft?

14 september 2016

Vilka berörs av förordningen?

Ansökande företag och kontrollmyndigheterna.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges sju hälsopåståenden som inte godkänns.

De icke godkända hälsopåståendena gäller koffein, Clarinol® och Tonalin®, SYNBIO®, FRUIT UP®, en kombination av extrakt gjort på pressmassa från granatäpple och pulveriserad jordstam av stor galangarot, Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426, respektive C21-kaffe (kaffe som standardiserats avseende klorogensyror, trigonellin och N- metylpyridin).

Bakgrund

Ansökan om godkännande av de aktuella hälsopåståendena har gjorts enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006.

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat (så kallade 13.5-påståenden). Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslut om hälsopåståendena ska godkännas eller inte. Godkända hälsopåståenden tas upp i den unionsförteckning över tillåtna hälsopåståenden som upprättats genom förordning (EU) nr 432/2012.


Mer information