EU-förordning 2016/1411

Om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än
sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

Kort information om förordningen

När träder förordningen i kraft?

14 september 2016

Vilka berörs av förordningen?

Ansökande företag och kontrollmyndigheterna.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges sju hälsopåståenden som inte godkänns.

De icke godkända hälsopåståendena gäller koffein, Clarinol® och Tonalin®, SYNBIO®, FRUIT UP®, en kombination av extrakt gjort på pressmassa från granatäpple och pulveriserad jordstam av stor galangarot, Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426, respektive C21-kaffe (kaffe som standardiserats avseende klorogensyror, trigonellin och N- metylpyridin).

Bakgrund

Ansökan om godkännande av de aktuella hälsopåståendena har gjorts enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006.

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat (så kallade 13.5-påståenden). Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslut om hälsopåståendena ska godkännas eller inte. Godkända hälsopåståenden tas upp i den unionsförteckning över tillåtna hälsopåståenden som upprättats genom förordning (EU) nr 432/2012.

Mer information

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Lagstiftning