Till huvudinnehåll

EG-beslut 98/179

Fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende officiell provtagning för kontroll av vissa ämnen och resthalter av dessa i levande djur och animaliska produkter

Mer information