Till huvudinnehåll

EU-förordning 2017/185

Om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Förordningen gäller övergångsbestämmelser för direkta leveranser av små mängder fjäderfä och hardjur samt för import av vissa livsmedel.

Observera! Ikraftträdande och tillämpning framgår av artikel 5. Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2020.