Till huvudinnehåll

EU-förordning 2017/236

Om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Information om förordning (EU) 2017/236

När träder förordningen i kraft?

20 februari 2017

Vilka berörs av förordningen?

Företag och kontrollmyndigheter.

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges ett hälsopåstående som inte godkänns.

Det icke godkända hälsopåståendet gäller Anxiofit-1.

Bakgrund

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU-kommissionen använder Efsas utlåtanden vid beslut om hälsopåståendena ska godkännas eller inte.

Ansökan har gjorts enligt artikel 14.1 i förordning 1924/2006.


Mer information