Till huvudinnehåll

EG-beslut 2003/779

Om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar.

Grundförfattningen

Mer information