Till huvudinnehåll

EU-förordning 2018/1555

Om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk

Grundförfattningen

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Nedan finns länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats


Mer information