Till huvudinnehåll

LIVSFS 2019:1

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper

Senare ändringar

Mer information

Förordning (EU) nr 2016/128 om livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) ska börja tillämpas den 22 februari 2019.