Till huvudinnehåll

EU-förordning 2019/628

Om förlagor till officiella intyg för vissa djur och varor, och om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förlagor till intyg

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

I förordningen (EU) 2019/628 ges det bestämmelser om förlagor till officiella intyg som ska användas i samband med import av vissa livsmedel till EU. Det ges också vissa närmare bestämmelser om hantering av officiella intyg. Vidare fastställs det förlagor till officiella intyg som ska användas när besiktning före slakt utförs på jordbruksanläggningen och i samband med nödslakt.