EU-förordning 2019/625

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel

Mer information

I förordningen (EU) 2019/625 fastställs det bestämmelser som kompletterar de krav för import till EU av sändningar av vissa livsmedel som fastställs i förordning (EU) 2017/625. Det ställs bland annat särskilda importkrav på fiskeriprodukter och sammansatta produkter. Därtill införs det till exempel krav på import av insekter och reptilkött.

Lagstiftning