Till huvudinnehåll

EU-förordning 2019/625

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

I förordningen (EU) 2019/625 fastställs det bestämmelser som kompletterar de krav för import till EU av sändningar av vissa livsmedel som fastställs i förordning (EU) 2017/625. Det ställs bland annat särskilda importkrav på fiskeriprodukter och sammansatta produkter. Därtill införs det till exempel krav på import av insekter och reptilkött.


Länkar