EU-förordning 1079/2013

Förordning (EU) nr 1079/2013 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004

Kort information om förordningen

Förordningen gäller övergångsbestämmelser för direkta leveranser av små mängder fjäderfä och hardjur samt för import av vissa livsmedel.

Obs! Ikraftträdande och tillämpning framgår av art. 6. Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2016. Från och med den 1 januari 2017 tillämpas i stället förordning 2017/185.

Lagstiftning