Till huvudinnehåll

EG-förordning 953/2009

Om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål

Författningen med senaste ändringarna införda

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.


Mer information