Till huvudinnehåll

EU-förordning 743/2013

Skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas som livsmedel

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.