Till huvudinnehåll
Hittade 57 träffar som innehåller orden med taggen Instruktion - Livsmedelsverkets kontroll
Filtrera på typ
Minneslista vid godkännande: äggprodukter
Använd minneslistan nedan vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.
Rena djur till slakt
Kontrollen av att tama hov- och klövdjur till slakt är rena ska genomföras av Livsmedelsverkets personal. Här hittar du de regler som gäller och information om HACCP-baserade förfaranden för förorenade djur.
Transport av delvis kylt kött
Här hittar du information om temperaturkrav före och under transport av kött från tama hov- och klövdjur. Sidan innehåller i synnerhet de villkor som ska tillämpas för att livsmedelsföretagare ska få transportera kött innan köttets kärntemperatur sänkts till högst 7°C i slakteriet
Undantag vid renslakt
De särskilda regler som gäller för slakt av ren och strövren kan du läsa om på den här sidan.
Wooden breast - bröstmyopati hos fjäderfä
På den här sidan finns information om bröstmyopatin ”wooden breast” och instruktioner för hur du som är officiell veterinär bedömer sådana bröstfiléer vid besiktning efter slakt av fjäderfä.
Årlig provtagning
Nedan hittar ni information om den årliga provtagning som Livsmedelsverkets personal utför.
Övriga 852-verksamheter
Plan för av övriga 852-verksamheter.