Till huvudinnehåll
Hittade 10 träffar som innehåller orden av typ Innehåll med taggen Ägg & äggprodukter
Filtrera på typ
Bedömning av kvaliteten på hönsägg 2021-06-14
Ta del av hur Livsmedelsverket utför stickprovsmässig kontroll vid äggpackerier för att kontrollera att packerierna klarar av att kvalitets- och viktsortera äggen.
Checklista vid kontroll av äggpackerier 2024-06-20
Använd checklista nedan vid kontroll av äggpackerier.
Direkta leveranser av små mängder primärprodukter och visst slags kött 2024-07-10
Här reder vi ut vad som menas med direkta leveranser av små mängder primärprodukter, frilevande vilt och kött av frilevande vilt och små mängder kött av fjäderfä och hardjur, vilka regler som gäller vid sådana leveranser, vem som berörs av reglerna och vilken myndighet som ansvarar för vad.
Exempel på livsmedelsföretag i primärproduktionen 2023-02-14
På den här sidan hittar du exempel på när verksamheter i primärproduktionen bedöms uppfylla kriterierna för att vara ett livsmedelsföretag och därigenom bör vara registrerade. Du får också stöd i hur du kan resonera när ett företag har flera olika produktionsinriktningar.
Krav enligt annan lagstiftning för den som håller fjäderfän 2024-07-09
På den här sidan hittar du information om regler som rör ägg och fjäderfän som regleras av Jordbruksverket.
Livsmedelsverkets instruktion - Kontroll av äggpackerier 2024-06-20
På den här sidan hittar du styrande instruktion och stödjande information om hur Livsmedelsverkets personal ska kontrollera äggpackerier.
Minneslista vid godkännande: äggpackeri 2021-06-08
Använd minneslistan nedan vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.
Minneslista vid godkännande: äggprodukter 2021-06-08
Använd minneslistan nedan vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.
Märkning av hönsägg 2024-07-09
På den här sidan hittar du information om när hönsägg ska märkas med producentkod.
Ägg 2024-07-09
På den här sidan hittar du information om kontroll av produktion, hantering och försäljning av hönsägg och ägg från andra fjäderfän. Med hönsägg avses ägg från höns av arten Gallus gallus.