Till huvudinnehåll
Hittade 32 träffar som innehåller orden av typ Innehåll med taggen Riskklassning
Filtrera på typ
Arbete med och införande av en ny riskklassningsmodell
Hur löper arbetet på med den nya riskklassningsmodellen för livsmedelskontroll i leden efter primärproduktion? Det får du svar på här. Läs om vilka problem modellen är tänkt att lösa, hur modellen kommer att vara uppbyggd och tidplan för det fortsatta arbetet.
Beräkningsexempel
Här hittar du exempel på hur man kan beräkna kontrolltiden utifrån verksamhetens risk, informations- och märkningsansvar och tidigare erfarenheter från kontrollen.
Beskrivning av aktiviteter för dricksvattenanläggningar
På den här sidan beskriver vi de aktiviteter som kan anges för anläggningar med huvudsaklig inriktning dricksvatten.
Beskrivning av aktiviteter för huvudkontor
På den här sidan beskriver vi de aktiviteter som kan anges för livsmedelsanläggningar med huvudsaklig inriktning huvudkontor.
Beskrivning av aktiviteter i sista led
På den här sidan beskriver vi de aktiviteter som kan anges för livsmedelsanläggningar med huvudsaklig inriktning sista led.
Beskrivning av aktiviteter i tidigare led
På den här sidan beskriver vi de aktiviteter som kan anges för livsmedelsverksamheter med huvudsaklig inriktning tidigare led.
Beskrivning av produktgrupper för tidigare led och huvudkontor
På den här sidan beskriver vi de produktgrupper som kan anges för livsmedelsanläggningar med huvudsaklig inriktning tidigare led eller huvudkontor.
Dricksvattenanläggning
Denna inriktning gäller anläggningar som tillhandahåller dricksvatten eller styr flera dricksvattenanläggningar. I e-tjänsten FörRätt kallas inriktningen kort och gott Dricksvatten, vilket också är det ord vi oftast använder när vi pratar eller skriver om inriktningen.
Erfarenhetsmodulen
Erfarenhetsmodulen bedömer hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen, det vill säga visar resultatet av den kontroll som gjorts på anläggningen. Modulen ger en erfarenhetsklass och en tidsfaktor som justerar kontrolltiden uppåt eller nedåt.
Exempel på riskklassning av dricksvattenanläggningar
På den här sidan hittar du exempel på beräkning av kontrollfrekvens för några olika dricksvattenanläggningar.
Exempel på riskklassning av huvudkontor
På den här sidan hittar du exempel på beräkning av kontrollfrekvens för några olika huvudkontor.
Exempel på riskklassning i sista led
På den här sidan hittar du exempel på beräkning av kontrollfrekvens för några olika livsmedelsanläggningar i sista led.
Exempel på riskklassning i tidigare led
På den här sidan hittar du exempel på beräkning av kontrollfrekvens för några olika livsmedelsanläggningar i tidigare led.
Frågor och svar efter samråd och remiss
I samband med digitala samråd i januari 2021 samt under remisstiden i oktober till december 2021 har en del frågor kommit in till Livsmedelsverket angående förslaget till ny riskklassningsmodell och tillhörande föreskrifter. Nedan finner ni de vanligaste frågorna och svaren samlade.
Huvudkontor livsmedelsverksamhet
Denna inriktning gäller anläggningar som huvudsakligen styr livsmedelshantering på andra anläggningar eller på enheter i kedjan. I e-tjänsten FörRätt kallas denna inriktning Styrning av verksamhet i livsmedelsanläggningar. Oftast säger vi bara "huvudkontor".
Informationsmodulen
Informationsmodulen ger ett kontrolltidstillägg för kontroll av märkning och annan information, liksom av spårbarhets- och återkallelserutiner.
Justering av kontrollfrekvens
Ta del av information om modellens möjlighet till justering av kontrollfrekvens i de fall kontrollmyndigheten bedömer att den är för hög eller låg för verksamheten.
Kontrolltid och justeringar
Kontrolltiden beräknas utifrån information från riskmodulen, informationsmodulen och erfarenhetsmodulen. Vid behov kan man öka eller minska kontrolltiden genom justeringar.
Livsmedelsanläggning i sista led
Denna inriktning avser livsmedelsanläggningar som huvudsakligen tillhandahåller livsmedel till slutkonsument. I e-tjänsten FörRätt kallas inriktningen Servering eller försäljning av livsmedel till privatpersoner. Ofta säger vi helt enkelt "Sista led".
Livsmedelsanläggning i tidigare led
Denna inriktning avser livsmedelsanläggningar som huvudsakligen tillhandahåller livsmedel till andra livsmedelsanläggningar. I e-tjänsten FörRätt kallas inriktningen Livsmedelsverksamhet i tidigare led i livsmedelskedjan. Ibland säger vi helt enkelt "tidigare led".
Reduktion av kontrollfrekvens vid god efterlevnad
Ta del av information om den sänkning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, som kontrollmyndigheten kan besluta om för en verksamhet som har konstaterad god efterlevnad av lagstiftningen.
Reduktion av kontrollfrekvens vid tredjepartscertifiering
Ta del av information om den sänkning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, som kontrollmyndigheten kan besluta om för en verksamhet som har en tredjepartscertifiering som är upptagen på Livsmedelsverkets förteckning.
Riktvärden för kontrolltid
Ta del av information om riktvärden för kontrolltid som kan användas vid planering av kontroll vid övergång från kontrolltid till kontrollfrekvens.
Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024
Ta del av fakta om en ny riskklassningsmodell, som hjälper kontrollmyndigheter att beräkna kontrollfrekvens för livsmedelsanläggningar inklusive huvudkontor och dricksvattenanläggningar, fortsättningsvis kallade verksamheter.
Riskklassning av anläggningar till och med 2023
På den här sidan hittar du information om en riskmodell som hjälper dig att riskklassa livsmedelsanläggningar efter primärproduktion och beräkna den årliga kontrolltiden.
Riskmodulen
I riskmodulen värderas olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livs-medelsanläggningen. Modulen ger en riskklass och en initial kontrolltid.
Valbara aktiviteter för dricksvattenanläggningar
Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för verksamheter med dricksvatten som huvudsaklig inriktning.
Valbara aktiviteter för huvudkontor
Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för verksamheter med huvudkontor som huvudsaklig inriktning.
Valbara aktiviteter i sista led
Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för verksamheter med sista led som huvudsaklig inriktning.
Valbara aktiviteter i tidigare led
Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för livsmedelsanläggningar med tidigare led som huvudsaklig inriktning.
Valbara produktgrupper för huvudkontor
Ta del av vilka produktgrupper som kan anges för verksamheter med huvudkontor som huvudsaklig inriktning.
Valbara produktgrupper för tidigare led och huvudkontor
Ta del av vilka produktgrupper som kan anges för livsmedelsanläggningar med tidigare led eller huvudkontor som huvudsaklig inriktning.