Till huvudinnehåll
Hittade 21 träffar som innehåller orden av typ Innehåll med taggen Import
Filtrera på typ
Checklista för kontroll av livsmedel som importerats 2023-08-29
Ta del av vår checklista med tips om vad du som inspektör kan kontrollera hos en importör. Skriv gärna ut eller ta med listan elektroniskt inför kontrollen. Utifrån importörens verksamhet kan du behöva läsa mer om de olika krav som gäller för olika produkter från olika länder utanför EU.
Checklista för spårbarhet och import av fröer för groddning 2024-04-15
Kontrollen av spårbarhet för groddar handlar om att säkerställa att hälsointyg och spårbarhet hos alla företag som importerar frön för groddning även företag som säljer eller köper frön för groddning och företag som producerar groddar för vidare försäljning.
Förkortningar och ordförklaringar 2023-03-01
Vad betyder orden och förkortningarna inom import och gränskontroll av livsmedel och köksredskap? Det får du veta nedan.
Gränskontroll 2022-08-19
Nedan hittar du Livsmedelsverkets övergripande information om hur gränskontrollen fungerar.
Gränskontroll av animaliska livsmedel 2024-04-04
De flesta animaliska livsmedel måste kontrolleras vid gränsen. Här finner du information om vilka regler som gäller och hur gränskontrollen ska gå till.
Gränskontroll av köksredskap från Kina och regionen Hongkong 2024-02-02
Inom kontrollområdet ”material i kontakt med livsmedel” ska endast köksredskap i plast av polyamid eller melamin gränskontrolleras.
Gränskontroll av tillsatser 2021-06-08
Här följer speciella bestämmelser om gränskontroll av tillsatser.
Gränskontroll av vegetabiliska livsmedel 2023-12-13
För import av vegetabilier gäller specifika regler för både olika vegetabilier och för de olika länder som importen sker från. Här kan du läsa om vad som gäller för detta område och hur importen ska gå till. Bara vissa vegetabilier ska gränskontrolleras.
Import av livsmedel och köksredskap till EU 2024-01-23
Här får du veta vad import innebär och vilka livsmedel och köksredskap som särskilt måste kontrolleras vid en gränskontrollstation. Du får också veta vilka kontrollmyndigheter som är delaktiga i importkontrollen, och vad som gäller för varuprover och livsmedel för personligt bruk.
Import av sammansatta livsmedel 2024-04-23
De sammansatta livsmedel, som finns på undantagslistan över produkter som inte ska gränskontrolleras, ska åtföljas av ett så kallat privat intyg. Intyget ska finnas med när livsmedlen släpps ut på marknaden. Kommunen eller Livsmedelsverket regionalt kontrollerar privatintyg stickprovsmässigt.
Import, export samt handel inom EU 2022-04-28
Här hittar du information om den offentliga kontrollens roll i den globala handeln med livsmedel.
Importkontroll av ekologiska livsmedel 2023-01-13
Här hittar du de speciella regler som gäller för gränskontroll av ekologiska livsmedel.
Kontroll av fångstintyg 2021-06-08
Nedan finner du bestämmelserna om kontroll av fångstintyg när det gäller vildfångad fisk.
Kontroll av importerade alkoholhaltiga drycker 2024-02-28
Nedan finner du de speciella regler som gäller för gränskontroll av importerade alkoholhaltiga drycker.
Kontroll av importerade kosttillskott 2024-04-17
För gränskontroll av kosttillskott gäller speciella regler. Vilka de reglerna är och vad de innebär får du veta nedan.
Kontroll av importerat naturligt mineralvatten 2021-06-08
Nedan hittar du de bestämmelser som gäller för kontroll av importerat naturligt mineralvatten.
Lagstiftning som styr import av livsmedel och köksredskap 2023-12-07
Den lagstiftning som styr import av livsmedel är omfattande och har därför en egen sida här i Kontrollwiki.
M - Handel inom EU, import och export 2023-12-12
Det här lagstiftningsområdet omfattar handel inom EU samt import från och export till tredje land.
Pre exportkontroller mandlar från USA 2022-06-25
Pre-exportkontroll är kontroll i avsändarlandet. Här följer de regler som gäller pre-exportkontroll av mandlar från USA, samt vete och vetemjöl från Kanada. Du får också information om avgifter, provtagning, hantering av brister och annat.
Prioritering av produkter som kan kontrolleras efter gränskontrollen 2024-02-16
Nedan hittar du en översikt av vad som kan kontrolleras när det gäller importerade livsmedel från land utanför EU. Information som du som inspektör efter gränskontrollen har nytta av.
Vilken kontroll kan utföras efter gränskontrollen? 2024-03-22
Vad kontrollmyndigheterna ska och kan kontrollera i ledet efter gränskontrollen får du veta här. Läs mer om ansvar och rutiner vid olika situationer, till exempel vid illegal import.