Till huvudinnehåll
Hittade 19 träffar som innehåller orden av typ Innehåll med taggen Nyckelhålet
Filtrera på typ
Beräkning av andelen fullkorn
Här kan du läsa om hur man beräknar andelen fullkorn.
Exempel på produkter som inte får Nyckelhålsmärkas
Nyckelhålsmärkt mat ska göra det enkelt för konsumenter att välja nyttigt. Här kan du läsa om vilka produkter som inte får märkas med Nyckelhålet.
Grupp 11-15: Mjölk, fermenterade produkter och veg. alternativ
Här hittar du information om vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter i livsmedelsgrupp 11-15.
Grupp 1-3: Grönsaker, frukt, bär och nötter m.m.
Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 1-3.
Grupp 16-18: Ost och motsvarande vegetabiliska produkter
Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 16-18.
Grupp 19-20: Matfett och oljor m.m.
Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 19-20.
Grupp 21-22: Fiskeriprodukter och produkter därav
Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 21-22.
Grupp 23-24: Kött och köttprodukter
Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 23-24.
Grupp 25: Vegetabiliska produkter
Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 25.
Grupp 26-31: Färdigrätter m.m.
Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 26-31.
Grupp 32-33: Dressingar och såser
Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 32-33.
Grupp 4-6: Mjöl, gryn och ris m.m.
Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 4-6.
Grupp 7-10: Gröt, bröd och pasta m.m.
Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 7-10.
Hantering av avvikelser
Den som använder Nyckelhålsmärkningen har ett ansvar att följa reglerna. Myndigheten ska kontrollera att reglerna följs. Om en företagare bryter mot Nyckelhålsreglerna i sin märkning ska det bedömas på samma sätt som andra överträdelser av livsmedelslagstiftningen.
Kontroll av Nyckelhålet
Det är frivilligt för företagare att använda Nyckelhålet i märkning och presentation av livsmedel. Om symbolen används måste de regler som gäller följas. Kontroll utförs av ansvarig myndighet, precis som den övriga kontrollen av märkning av livsmedel.
Märkning och presentation
Här finner du vägledning till reglerna om hur Nyckelhålssymbolen får användas vid märkning av livsmedel och vid placering i butiker, på hyllkanter, på skyltar och annat. Du hittar också information om näringsdeklaration och Nyckelhålet.
Nyckelhålet
Nyckelhålet hjälper konsumenter att välja nyttiga livsmedel på ett enkelt sätt. Här får du veta mer om vad Nyckelhålsmärkningen innebär, vilka regler som gäller och vad som krävs för att företagare ska få märka produkter med symbolen.
Nyckelhålet – begrepp
Här får du förklaringar till ord och definitioner. De flesta begrepp i Nyckelhålsreglerna definieras antingen i bilaga 1 till LIVSFS 2005:9 eller i annan lagstiftning. Några begrepp som används är definierade på andra ställen eller är tolkningar som Livsmedelsverket gjort.
Tolkningar av paragrafer samt livsmedelsgrupper
Här finner du tolkningar av reglerna i LIVSFS 2005:9. Texten följer rubriker, paragrafer och bilagor med livsmedelsgrupperna i föreskrifterna. Läs alltid tolkningarna och föreskrifterna tillsammans så att du inte tappar information som behövs för att tillämpa lagstiftningen korrekt.