Till huvudinnehåll
Hittade 2 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Provtagningsprogram
Filtrera på typ
EU-förordning 2021/1355 2021-08-20

Om de fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester som ska upprättas av medlemsstaterna

EU-förordning 2021/2244 2021-12-21

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med särskilda bestämmelser om offentlig kontroll vad gäller provtagningsförfaranden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder