Till huvudinnehåll
Hittade 24 träffar som innehåller orden under Livsmedelssäkerhet och hygien av typ Innehåll med taggen Mikroorganismer
Filtrera på typ
Aeroba mikroorganismer (totalantal)
Hur ska du som inspektör bedöma analysresultaten från företagens egenkontroll? När kan det vara aktuellt att ta prov för analys av aeroba indikatororganismer? Det får du information om här.
Bacillus cereus
Här beskrivs användningsområde för provtagning och analys av Bacillus cereus.
Biogena aminer (histamin)
Här beskrivs viktiga egenskaper hos histamin, sjukdomssymtom, betydelse i olika livsmedel, bedömning vid förekomst med mera. Det finns även andra biogena aminer men de nämns inte i denna text.
Campylobacter
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Campylobacter.
Clostridium perfringens
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Clostridium perfringens.
Cronobacter
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Cronobacter.
Enterobacteriaceae
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för analys av bakterier från familjen Enterobacteriaceae som indikatororganism.
Enterokocker
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för analys av familjen enterokocker som indikatororganism.
Escherichia coli
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för analys av Escherichia coli (E. coli) som indikatororganism.
Indikatororganismer
Här beskrivs de indikatororganismer som används mest, när det kan vara lämpligt att välja en indikatoranalys, vad förekomsten i livsmedel betyder och vilka slutsatser som kan dras utifrån analysresultatet.
Koagulaspositiva stafylokocker och stafylokockenterotoxin
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av koagulaspositiva stafylokocker och stafylokockenterotoxin.
Listeria monocytogenes
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Listeria monocytogenes.
Livsmedelsburna parasiter
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av de livsmedelsburna parasiterna Cryptosporidium, Giardia och trikiner.
Livsmedelsburna virus
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av livsmedelsburna virus.
Mikrobiologiska faror i livsmedel
Med mikrobiologiska hälsofaror menas sjukdomsframkallande bakterier, mykotoxinbildande mögelsvampar, virus, parasiter eller ämnen som produceras av dessa. Här beskrivs viktiga egenskaper, sjukdomssymtom, betydelse i olika livsmedel, bedömning vid förekomst med mera.
Mikrobiologiska faror och indikatororganismer
Här hittar du fakta om mikrobiologiska faror och indikatororganismer som kan vara aktuella att analysera i livsmedel, både i offentlig kontroll och i livsmedelsföretagens egen kontroll. Syftet är att ge förståelse för förekomsten av mikroorganismer och dess tillväxtmöjligheter i olika livsmedel.
Mikrosvamp (jäst och mögel)
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för analys av mikrosvamp (jäst- och mögelsvampar) som indikatororganismer.
Mykotoxinbildande mögelsvampar
Här beskrivs de viktigaste typerna av mykotoxinbildande mögelsvampar och dess egenskaper. Här beskrivs också mögelsvamparnas och toxinernas betydelse i olika livsmedel, bedömning vid förekomst med mera.
Salmonella
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Salmonella.
Shigella
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Shigella.
Sjukdomsframkallande bakterier
I det här avsnittet beskrivs de fem olika grupper av bakterier som orsakar livsmedelsburen sjukdom, indelade utifrån sjukdomsförlopp/mekanism.
Sjukdomsframkallande Escherichia coli
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av sjukdomsframkallande Escherichia coli.
Sjukdomsframkallande Yersinia
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av sjukdomsframkallande Yersinia.
Vibrio
Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Vibrio.