Till huvudinnehåll
Hittade 27 träffar som innehåller orden under Import, export samt handel inom EU av typ Innehåll
Filtrera på typ
Allmänt om exportintyg 2023-04-03
Ta del del av vad du som inspektör behöver tänka på för att utfärda exportintyg och vad som gäller vid användning av officiell stämpel.
Anvisning för exportkontroll 2024-04-23
Här hittar du länk till och information om anvisningen för exportkontroll.
Checklista för kontroll av livsmedel som importerats 2023-08-29
Ta del av vår checklista med tips om vad du som inspektör kan kontrollera hos en importör. Skriv gärna ut eller ta med listan elektroniskt inför kontrollen. Utifrån importörens verksamhet kan du behöva läsa mer om de olika krav som gäller för olika produkter från olika länder utanför EU.
Checklista utfärda exportintyg 2022-04-26
Nedan hittar du som inspektör en checklista för att utfärda exportintyg.
Export av livsmedel 2024-01-10
Nedan hittar du information om export, offentlig kontroll vid export av livsmedel och den lagstiftning som berör exporten. Du får också veta vilka uppgifter och ansvar kommunerna och Livsmedelsverket har när det gäller den offentliga kontrollen vid export.
Fördjupning om lagstiftningen 2022-04-26
På denna sida får du veta vilka regler som är särskilt viktiga för företag att följa vid export och när det gäller kontroll av livsmedel vid export.
Förkortningar och ordförklaringar 2023-03-01
Vad betyder orden och förkortningarna inom import och gränskontroll av livsmedel och köksredskap? Det får du veta nedan.
Gränskontroll 2022-08-19
Nedan hittar du Livsmedelsverkets övergripande information om hur gränskontrollen fungerar.
Gränskontroll av animaliska livsmedel 2024-04-04
De flesta animaliska livsmedel måste kontrolleras vid gränsen. Här finner du information om vilka regler som gäller och hur gränskontrollen ska gå till.
Gränskontroll av köksredskap från Kina och regionen Hongkong 2024-02-02
Inom kontrollområdet ”material i kontakt med livsmedel” ska endast köksredskap i plast av polyamid eller melamin gränskontrolleras.
Gränskontroll av tillsatser 2021-06-08
Här följer speciella bestämmelser om gränskontroll av tillsatser.
Gränskontroll av vegetabiliska livsmedel 2023-12-13
För import av vegetabilier gäller specifika regler för både olika vegetabilier och för de olika länder som importen sker från. Här kan du läsa om vad som gäller för detta område och hur importen ska gå till. Bara vissa vegetabilier ska gränskontrolleras.
Handel inom EU 2023-11-28
Läs om vad som gäller vid handel med livsmedel inom EU. Det finns bland annat särskilda regler för handel med animaliska livsmedel.
Import av livsmedel och köksredskap till EU 2024-01-23
Här får du veta vad import innebär och vilka livsmedel och köksredskap som särskilt måste kontrolleras vid en gränskontrollstation. Du får också veta vilka kontrollmyndigheter som är delaktiga i importkontrollen, och vad som gäller för varuprover och livsmedel för personligt bruk.
Import av sammansatta livsmedel 2024-04-23
De sammansatta livsmedel, som finns på undantagslistan över produkter som inte ska gränskontrolleras, ska åtföljas av ett så kallat privat intyg. Intyget ska finnas med när livsmedlen släpps ut på marknaden. Kommunen eller Livsmedelsverket regionalt kontrollerar privatintyg stickprovsmässigt.
Import, export samt handel inom EU 2022-04-28
Här hittar du information om den offentliga kontrollens roll i den globala handeln med livsmedel.
Importkontroll av ekologiska livsmedel 2023-01-13
Här hittar du de speciella regler som gäller för gränskontroll av ekologiska livsmedel.
Kontroll av fångstintyg 2021-06-08
Nedan finner du bestämmelserna om kontroll av fångstintyg när det gäller vildfångad fisk.
Kontroll av importerade alkoholhaltiga drycker 2024-02-28
Nedan finner du de speciella regler som gäller för gränskontroll av importerade alkoholhaltiga drycker.
Kontroll av importerade kosttillskott 2024-04-17
För gränskontroll av kosttillskott gäller speciella regler. Vilka de reglerna är och vad de innebär får du veta nedan.
Kontroll av importerat naturligt mineralvatten 2021-06-08
Nedan hittar du de bestämmelser som gäller för kontroll av importerat naturligt mineralvatten.
Lagstiftning som styr import av livsmedel och köksredskap 2023-12-07
Den lagstiftning som styr import av livsmedel är omfattande och har därför en egen sida här i Kontrollwiki.
Pre exportkontroller mandlar från USA 2022-06-25
Pre-exportkontroll är kontroll i avsändarlandet. Här följer de regler som gäller pre-exportkontroll av mandlar från USA, samt vete och vetemjöl från Kanada. Du får också information om avgifter, provtagning, hantering av brister och annat.
Prioritering av produkter som kan kontrolleras efter gränskontrollen 2024-02-16
Nedan hittar du en översikt av vad som kan kontrolleras när det gäller importerade livsmedel från land utanför EU. Information som du som inspektör efter gränskontrollen har nytta av.
Salmonellagarantierna 2023-11-28
Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven. Salmonellagarantierna är särskilda skyddsbestämmelser som gäller för sändningar av vissa typer av kött och ägg till bland annat Sverige.
Särskild kontroll vid särskilda bestämmelser från importland 2024-01-30
Här hittar du mer information om särskild kontroll vid en anläggning som exporterar eller som vill godkännas för export av livsmedel till ett land utanför EU som ställt krav på särskild kontroll från svenska myndigheter med anledning av deras importbestämmelser.
Vilken kontroll kan utföras efter gränskontrollen? 2024-03-22
Vad kontrollmyndigheterna ska och kan kontrollera i ledet efter gränskontrollen får du veta här. Läs mer om ansvar och rutiner vid olika situationer, till exempel vid illegal import.