Till huvudinnehåll
Hittade 41 träffar som innehåller orden under Dricksvatten med taggen Dricksvatten
Filtrera på typ
Allmänna hygienregler för dricksvattenanläggningar
På den här sidan hittar du information om vilka allmänna hygienregler enligt 8 § LIVSFS 2022:12 som gäller för verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.
Allmänna regler för lokaler - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om allmänna regler för lokaler enligt 8 § punkt 1 LIVSFS 2022:12.
Bedömning, rapportering och sammanställning av resultat
På den här sidan hittar du information om hur analysresultat av dricksvatten ska bedömas och rapporteras enligt 14 § SLVFS 2001:30. Du finner också information om sammanställning och utvärdering av dricksvattenkvaliteten enligt 14 a §.
Beredningskemikalier och materialval
Ta del av information om regler för materialval och processkemikalier vid beredning och distribution av dricksvatten enligt 5 § SLVFS 2001:30.
Desinfektionsbiprodukter
På den här sidan hittar du information om desinfektionsbiprodukter vid beredning av dricksvatten enligt kraven om faroanalys och HACCP i 11-12 §§ LIVSFS 2022:12.
Dricksvatten
Ta del av information som riktar sig till producenter, tillhandahållare och användare av dricksvatten samt till kontrollmyndigheter och laboratorier.
Faroanalys och kritiska styrpunkter för dricksvattenanläggningar
På den här sidan hittar du information om hur HACCP-principerna kan tillämpas på dricksvattenanläggningar enligt 2 c § SLVFS 2001:30.
Föreskrivna regelbundna undersökningar
På den här sidan hittar du information om undersökningar av dricksvatten enligt 17-18 §§ LIVSFS 2022:12.
Hur ska analyserna genomföras?
På den här sidan hittar du information om hur analyser av dricksvatten ska genomföras och krav på analysmetoder enligt 25 § LIVSFS 2022:12.
Hur ska regelbundna undersökningar utföras?
På den här sidan hittar du information om på vilket sätt regelbundna undersökningar av dricksvatten ska utföras enligt 22-24 §§ LIVSFS 2022:12.
Indikatorparametrar
På den här sidan hittar du information om alla indikatorparametrar med ett gränsvärde i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Information vid kvalitetsproblem
På den här sidan hittar du information om när och hur verksamhetsutövaren ska informera och ge råd till konsumenter om dricksvatten enligt 32 § LIVSFS 2022:12
Kvalitetsförändringar vid distribution
På den här sidan hittar du information om kvalitetsförändringar vid distribution av dricksvatten som är viktiga att hantera för att uppfylla kvalitetskraven i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Kvalitetskrav
På den här sidan hittar du information om de kvalitetskrav som finns för dricksvatten enligt 6 § LIVSFS 2022:12.
Larm
På den här sidan hittar du information om föreskrivna larm vid vattenverk enligt 4 § SLVFS 2001:30.
Livsmedelsavfall - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om livsmedelsavfall enligt 8 § punkt 5 LIVSFS 2022:12.
Livsmedelsprodukter - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om livsmedelsprodukter enligt 8 § punkt 8 LIVSFS 2022:12.
Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer
På den här sidan hittar du information om mikrobiologiska säkerhetsbarriärer vid produktion av dricksvatten som behövs för att dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent enligt 6 § LIVSFS 2022:12.
När ska lagstiftningen om dricksvatten tillämpas?
Här får du veta när reglerna om dricksvatten ska tillämpas för verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten enligt 2 och 3 §§ LIVSFS 2022:12. Du hittar även information om undantag från reglerna enligt 33-35 §§ LIVSFS 2022:12.
Parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen
På den här sidan hittar du information om varje kemisk och radioaktiv dricksvattenparameter med ett gräns- eller parametervärde i bilaga 2 till SLVFS 2001:30.
Parametrar för mikroorganismer
På den här sidan hittar du information om alla parametrar för mikroorganismer med ett gränsvärde i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Personlig hygien - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om personlig hygien enligt 8 § punkt 7 LIVSFS 2022:12.
Riktvärden och åtgärdsgränser för vissa ämnen
På den här sidan hittar du information om riktvärden och åtgärdsgränser i dricksvatten för vissa ämnen som inte finns beskrivna i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Särskilda regler för lokaler - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om särskilda regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas enligt 8 § punkt 2 LIVSFS 2022:12.
Transporter - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om transport av dricksvatten enligt 8 § punkt 3 LIVSFS 2022:12.
Undersökning av parametrar som kan innebära hälsorisk
På den här sidan hittar du information om undersökningar och exempel på ämnen och organismer som kan utgöra en risk för människors hälsa enligt 22 § andra stycket LIVSFS 2022:12.
Undersökning av radioaktiva ämnen
På den här sidan hittar du information om de olika parametrarna för radioaktiva ämnen, när de ska undersökas och hur resultaten bör bedömas.
Undersökningar
På den här sidan hittar du övergripande information om undersökningar av dricksvatten.
Upprätta och fastställa faroanalys och undersökningsprogram
På den här sidan hittar du information om att upprätta faroanalys och undersökningsprogram för dricksvattenanläggningar och fastställande av dessa enligt 11, 15, 17-19 och 21 §§ LIVSFS 2022:12.
Utbildning - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om utbildning enligt 8 § punkt 9 LIVSFS 2022:12.
Utredning
På den här sidan hittar du information om när orsaksutredningar och riskbedömningar för dricksvatten ska göras enligt 28-29 §§ LIVSFS 2022:12.
Utredning, åtgärder och information vid kvalitetsproblem
På den här sidan hittar du övergripande information om krav på utredning, åtgärder och information vid kvalitetsproblem för dricksvatten enligt 28-32 §§ LIVSFS 2022:12.
Utrustning - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om utrustning enligt 8 § punkt 4 LIVSFS 2022:12.
Utvidgning eller minskning av parametrar och undersökningsfrekvens
På den här sidan hittar du information om när och hur antalet parametrar och undersökningsfrekvensen ska utvidgas och får minskas enligt 19 § LIVSFS 2022:12.
Var ska kvalitetskraven vara uppfyllda?
På den här sidan hittar du information om var kvalitetskraven för dricksvatten enligt 7 § SLVFS 2022:12 ska vara uppfyllda.
Vattenförsörjning - dricksvatten
På den här sidan hittar du information om vattenförsörjning enligt 8 § punkt 6 LIVSFS 2022:12.
Viktiga begrepp inom området dricksvatten
På den här sidan finns information om viktiga begrepp i dricksvattensammanhang.
Åtgärder
Nedan får du information om åtgärder vid kvalitetsproblem med dricksvattnet enligt 28-29 §§ LIVSFS 2022:12. Du hittar också uppgifter om när kontrollmyndighet och fastighetsägare ska informeras enligt 30-31 §§ LIVSFS 2022:12.
Åtgärder för att förebygga skadeverkningar
På den här sidan hittar du information om förebyggande åtgärder mot skadeverkningar på dricksvattenanläggningar enligt 4-6 §§ LIVSFS 2008:13.
Åtgärder för att upptäcka och avhjälpa skadeverkningar
På den här sidan hittar du information om hur man kan upptäcka och avhjälpa sabotage och skadeverkningar vid dricksvattensanläggningar enligt 7 § LIVSFS 2008:13.
Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse
Reglerna om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar handlar bland annat om att förebygga, upptäcka och avhjälpa problem. Här hittar du en introduktion till reglerna som finns i LIVSFS 2008:13.