Till huvudinnehåll
Hittade 7 träffar som innehåller orden under Utföra kontroll med taggen Offentlig kontroll
Filtrera på typ
Kontrollmyndigheternas uppdrag och uppgifter 2024-03-22
Livsmedelslagstiftningens syfte är att skydda konsumenterna så att de inte blir sjuka eller lurade av maten de äter. Reglerna är utformade så att den inre marknaden och den fria rörligheten ska fungera och skyddas. Kontrollmyndigheternas jobb syftar till att reglerna följs.
Metoder och tekniker för att utföra offentlig livsmedelskontroll 2023-04-24
Nedan får du veta hur du kan välja kontrollmetod för din kontroll. Metoderna utgår från förordning (EU) 2017/625. Du finner också en kort beskrivning av några kontrollmetoder som tas upp i förordningen.
Myndighetens kontrollplan 2021-11-04
Kontrollplanen ska ge en övergripande bild av myndighetens planerade kontroll och den ska vara minst treårig. Här får du veta vad som kan ingå i en kontrollplan.
Planera kontroll av livsmedelsföretag 2021-11-04
Alla kontrollmyndigheter ska varje år ta fram en plan för sin livsmedelskontroll. Här får du i stora drag veta vad planeringen för myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretag behöver innehålla.
Rådgivning till företag 2022-04-12
Inspektören ska kontrollera men också ge råd. Nedan får du veta mer om inspektörens rådgivande roll. Det handlar bland annat om att både ställa tydliga krav och att agera bollplank.
Utföra kontroll 2023-04-24
På den här och följande sidor har vi samlat vägledning som på olika sätt är kopplad till att utföra livsmedelskontroll.
Åtgärder när verksamhet inte är godkänd eller registrerad 2021-11-05
Livsmedelslagstiftningen gäller även då verksamhet bedrivs vid livsmedelsanläggningar som varken godkänts eller registrerats trots att de enligt reglerna ska vara det. Här får du veta vad som gäller.