Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden under Kontrollsystemet med taggen Offentlig kontroll
Filtrera på typ
Lagstiftningsområden
På den här sidan hittar du lagstiftningsområden och dess rapporteringspunkter. Lagstiftningsområdena ersätter de tidigare kontrollområdena. Punkterna används bland annat när kontrollmyndigheterna varje år rapporterar den utförda kontrollen och resultatet av den till Livsmedelsverket.
O - Övrigt
Här kan kontroll av andra krav i lagstiftningen som inte ryms inom övriga rapporteringspunkter rapporteras.
Operativa förutsättningar för effektiv kontroll
Operativa förutsättningar beskriver grunder för en fungerande kontrollprocess och för en verkningsfull och effektiv kontroll, en kontroll som har avsedd effekt. Förutsättningarna finns i nationella kontrollplanen (NKP). De operativa målen ska läsas och tillämpas med förutsättningarna som bakgrund.