Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden under Kontrollsystemet med taggen Dricksvatten
Filtrera på typ
N - Dricksvattenanläggningar
Det här lagstiftningsområdet omfattar kontroll som utförs vid dricksvattenanläggningar.
Operativt mål 1 - Mikrobiologiska och kemiska faror i dricksvatten
Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 1 – mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning av dricksvatten. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
Operativt mål 2 - Säkerhet vid vattenverk och reservoarer
Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 2 - säkerhet vid vattenverk och reservoarer. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.