Till huvudinnehåll
Hittade 6 träffar som innehåller orden under Kontrollsystemet av typ Innehåll med taggen Revision av kontrollmyndigheter
Filtrera på typ
Mallar och exempel 2024-04-25
Nedan finner du mallar för olika dokument du behöver i arbetet med revision av kontrollmyndigheter. Här finns även exempel på rekommendationer.
Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll 2024-04-25
På den här och följande sidor hittar du information om revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll. Här nedan får du veta vilka regler som gäller på området, revisionens syfte och principer, samt får en förklaring till viktiga begrepp vi använder.
Revisionsområden 2024-01-10
För att underlätta förberedelse, genomförande, rapportering och verifiering av en revision har Livsmedelsverket delat in lagstiftningens krav på den offentliga livsmedelskontrollen i olika revisionsområden. Här får du veta mer om dessa områden.
Revisionsprocessen 2023-04-19
Nyckeln till en verkningsfull revision av kontrollmyndigheter är ett systematiskt arbetssätt med förberedelse, genomförande, rapportering och verifiering av åtgärder.
Revisionssystemet 2023-06-01
Sveriges revisionssystem för kontrollen i livsmedelskedjan är omfattande. Många myndigheter som utför kontroll och organisationer som utför revision är inblandade. EU-kommissionen har förväntningar på vårt system, då det gäller oberoende, kompetens, att ta tillvara på resultatet med mera.
Riskbaserat revisionsprogram 2023-10-20
Det femåriga riskbaserade revisionsprogrammet för livsmedelskontrollen omfattar alla verksamheter och områden som kontrolleras, samt de myndigheter som utför kontrollen. Läs om hur programmet tas fram och få stöd i hur organisationen som utför revisioner kan ta fram sitt eget revisionsprogram.