Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden under Särskilda bestämmelser om vissa livsmedel med taggen Livsmedelshygien
Filtrera på typ
Detaljhandelsanläggningar som tar emot frilevande vilt från jägare
Detaljhandelsanläggningar som levererar till slutkonsumenter kan ta emot visst slags nedlagt frilevande vilt och kött av frilevande vilt direkt från jägare. Här kan du ta del av reglerna kring detta och vilka krav som ställs på detaljhandeln.
Jakt och vilt
Ta del av vilka regler som gäller för leveranser av frilevande vilt och kött från frilevande vilt direkt till slutkonsument eller livsmedelsföretag. Beroende på vilket vilt det handlar om och vilka mängder som jägaren levererar gäller olika regler.
Uppsamlingscentraler för vilt
Här kan du ta del av vad en uppsamlingscentral är och vilka regler som gäller för dessa anläggningar.