Hittade 2 träffar som innehåller (alla) orden tillsatser av typ Lagstiftning med taggen Handelsnormer
Filtrera på typ
EU-förordning 1169/2011

Europaparlamentet och rådets förording (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EG-förordning 606/2009

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa.

Filtrera på taggar
Alla3-MPCD (1)AAC (1)Administrativa krav (3)Akrylamid (1)Algtoxin (1)Alkohol (4)Allergener (2)Analys (1)Animaliska biprodukter (1)Animaliska livsmedel (1)Aromatiserat vin (2)Aromer (4)Avgift (1)Barnmat (2)Bekämpningsmedel (1)Berikning (1)Bestrålning (1)Cesium (1)Cider (1)Dioxiner/PCB (1)Djupfrysta livsmedel (1)Djurskydd (1)Dricksvatten (1)e-handel (0)Ekologiska livsmedel (2)Enzymer (3)Epizooti (1)EU:s regler (12)Export (1)Fisk & fiskeriprodukter (1)Fjäderfä (1)Fläskkött (1)Fri från (2)Frilevande vilt (1)Främmande ämnen (2)Får och getter (1)Gelatin (1)Giftiga metaller (1)GMO (1)Godkännande (1)Groddar (1)Grundförutsättningar (0)Gränskontroll (1)Gränsvärden (2)HACCP (2)Handel inom EU (1)Handelsnormer (2)Hardjur (1)Honung (1)Huvudkontor (0)Hägnat vilt (1)Hälsopåståenden (1)Häst (1)Import (1)Information och märkning (2)Inspektion (1)Instruktion - Livsmedelsverkets kontroll (0)Juice (1)Kakao och choklad (1)Kemiska hälsorisker (1)Kollagen (1)Kontrollmetodik (1)Kosttillskott (3)Källvatten (2)Köttberedning (1)Köttprodukter (1)Lagstiftning (14)Livsmedel för viktkontroll (2)Livsmedelshygien (1)Läkemedelsrester (2)Magar, urinblåsor och tarmar (1)Malet kött (1)Margarin och matfettsblandningar (1)Maskinurbenat kött (1)Material i kontakt med livsmedel (1)Matsvinn (2)Mikrobiologiska kriterier (1)Mikroorganismer (1)Mjölk och mjölkprodukter (1)Mobila verksamheter (2)Modermjölksersättning & tillskottsnäring (2)Musslor (1)Mykotoxiner (1)Myndighetsrapportering (0)Myndighetsrapportering 2019 (0)Myndighetsrapportering 2020 (0)Myndighetsrapportering 2021 (0)Myndighetsutövning (0)Nationella regler LIVSFS (2)Naturligt mineralvatten (2)Nitrat (1)Nya livsmedel (1)Nyckelhålet (1)Näringspåståenden (1)Nötkreatur (1)Nötkött (1)Offentlig kontroll (1)Olivolja (1)Operativa mål (0)PAH (1)Primärproduktion (1)Provtagning (1)RASFF (1)Registrering (1)Ren (1)Restsubstans (1)Revision (1)Revision av kontrollmyndigheter (0)Riskklassning (2)Salmonella (1)Sammansatta livsmedel (1)Skyddade beteckningar (2)Skyddsåtgärd (1)Slakt (1)Smittskydd (1)Snus och tuggtobak (2)Snäckor (1)Socker (1)Specialmärkning (5)Speciella medicinska ändamål (2)Sprit (1)Spår av (1)Spårbarhet (2)Styckning (1)Sylt, marmelad och gelé (1)Tama hov- och klövdjur (1)Tamsvin (1)Temperatur (1)Tillsatser (11)Transport (1)Trikiner (1)Tvärvillkor (1)Ursprungsmärkning (1)Ursprungsmärkning nötkött (1)Utredning av utbrott (1)Varustandarder (1)Vegetabilier (1)Verksamhetsstyrning (1)Veterinärintyg (1)Vin (2)Åtgärder vid bristande efterlevnad (1)Ägg & äggprodukter (2)