Till huvudinnehåll
Hittade 15 träffar som innehåller orden tillsatser under Särskilda ingredienser och processhjälpmedel
Filtrera på typ
Tillsatser 2024-01-11
Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt syfte och som normalt inte konsumeras som livsmedel i sig. En tillsats måste vara godkänd för att få användas. På den här sidan hittar du allmän information om tillsatser och vilka regler du behöver ta hänsyn till.
...iftningen Den lagstiftning som reglerar hur tillsatser får användas består av olika EU-f...
Villkor för hur tillsatser får användas 2022-03-02
För att en tillsats ska få användas i livsmedel måste den vara godkänd enligt tillsatsbestämmelserna. Det finns detaljerade regler om vilka tillsatser som får användas till vilka livsmedel och under vilka villkor. På den här sidan finns mer information.
När tillsatser används i obearbetade livsmedel Tillsatser får vanligtvis inte användas i...
Märkning av tillsatser när de säljs som sådana 2022-02-04
När livsmedelstillsatser säljs som sådana finns särskilda märkningskrav. Kraven på märkningen är olika för tillsatser som säljs mellan företag och tillsatser som säljs direkt till konsumenten. Här hittar du vilka krav som ställs.
Märkning av tillsatser som ingredienser i livsmedel Hur livsmedelstillsatser som ingår i...
Att använda godkända tillsatser 2023-05-03
Vilka tillsatser som är tillåtna i vilka livsmedel och under vilka villkor de får användas framgår av bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser. På den här sidan finns information om hur man hittar i, använder och tillämpar bilaga II.
... av flera delar Detaljerade regler om vilka tillsatser som är godkända till vilka livsme...
Att använda tillsatser i tillsatser, aromer, enzymer och näringsämnen 2022-03-24
Tillsatser kan användas för att standardisera, späda ut, lösa upp eller underlätta lagring av tillsatser, aromer, enzymer och näringsämnen. Till exempel kan en tillsats ingå som bärare i en arom eller för att förlänga hållbarheten på en färgberedning. Men det finns villkor att följa i sådana fall.
Vilka regler gäller? Vilka tillsatser som är tillåtna att använda i tillsatser, aromer, ...
Kontroll av tillsatser 2022-12-22
I många livsmedel som säljs ingår livsmedelstillsatser. De måste vara godkända för att få användas. Företagen ansvarar för att följa reglerna för tillsatser. Kontrollen i sin tur ska se till att företagen följer lagstiftningen. Här kan du läsa om hur du utför denna kontroll.
...äggande om kontroll För att användningen av tillsatser ska bli rätt och säker är det vik...
Godkännande av tillsatser 2022-12-22
För att en tillsats ska få användas i livsmedel måste den vara godkänd av EU-kommissionen. Här kan du läsa om vilka villkor tillsatsen måste uppfylla för att bli godkänd, hur det går till att få en ny tillsats godkänd eller att få använda en tillsats som redan godkänts på fler eller andra sätt.
...s i livsmedel måste den först vara godkänd. Tillsatser godkänns av EU-kommissionen för a...
Krav på identitet och renhet för tillsatser 2022-01-19
När en tillsats blir godkänd inom EU tas det alltid fram en specifikation med krav som ska vara uppfyllda för att tillsatsen ska få användas i livsmedel. I specifikationen framgår bland annat tillsatsens ursprung och renhetskriterier. Här hittar du mer information om specifikationerna.
...dning (EG) nr 1333/2008. Det är viktigt att tillsatser som används i livsmedel uppfyller...
Särskilda ingredienser och processhjälpmedel 2022-12-22
Inom EU används uttrycket "Food improvement agents" som ett samlingsnamn för tillsatser, aromer och enzymer. Gemensamt för dessa ämnen är nämligen att de används för att förbättra livsmedel på ett eller annat sätt.
Tillsatser, aromer och enzymer ska genomgå en säkerhetsbedömning innan de blir tillåtna ...
Att räkna om från en tillsatsform till en annan 2022-03-25
Nedan hittar du information som gör det lättare att räkna ut maximihalter för de tillsatser som anges på särskilt sätt i lagstiftningen. Det handlar om när maximihalten anges i annan form än själva tillsatsen.
...behövs hjälp att räkna? De maximihalter för tillsatser som anges i del E, bilaga II, til...
Placering i livsmedelskategorier 2024-04-15
På den här sidan hittar du exempel på olika livsmedel och i vilken livsmedelskategori i bilaga II, del D i förordning (EG) nr 1333/2008 som de ska placeras.
...rna i denna kategori får även tillsättas de tillsatser som är tillåtna i motsvarande pro...
Överföringsprincipen 2022-03-29
Även om en tillsats inte är tillåten i ett visst sammansatt livsmedel så kan den i vissa fall, enligt överföringsprincipen, få förekomma där. Tillsatsen måste då vara tillåten i någon av ingredienserna i livsmedlet. Här kan du läsa mer om vad överföringsprincipen innebär.
...g där det finns listor på livsmedel i vilka tillsatser inte får förekomma genom tillämpn...
Aromer 2023-05-03
Aromer används i livsmedel för att ge eller förändra livsmedlens smak eller doft. Här kan du läsa om vilka typer av aromer som finns och vad som gäller när de används i livsmedel.
...igt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedels...
Berikning 2023-10-26
Berikning innebär att vitaminer, mineralämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan tillsätts livsmedel, till exempel för att höja näringsvärdet. Här får du veta mer om vad berikning innebär, vilka regler som gäller och vad som krävs för att få berika livsmedel.
...tställande av specifikationer för livsmedelstillsatser. Krav på identitet och renhet för...
Rökaromer 2022-12-22
Livsmedel kan rökas i rökaromer istället för att rökas på traditionellt sätt. Rökaromer kan även tillföras till livsmedel på andra sätt. Här beskriver vi vad som gäller när rökaromer används till livsmedel.
...re eller blandas med andra primärprodukter, tillsatser, aromer, lösningsmedel med mera. ...