Till huvudinnehåll
Hittade 11 träffar som innehåller orden tillsatser under Information och märkning med taggen Information och märkning
Filtrera på typ
Ingredienser 2023-01-03
I ingrediensförteckningen ska ingredienserna anges i fallande storleksordning efter vikt vid framställningen. Men det finns undantag. Varje ingrediens ska anges på rätt sätt med sin specifika beteckning. Även tillsatser, aromer och enzymer är ingredienser som ska anges.
...dienserna. Det kan till exempel röra sig om tillsatser med samma funktion som tillsamman...
Information och märkning 2024-07-03
Information och märkning är ett centralt område när det gäller säkra livsmedel. Det handlar också om att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller. Här får du veta vilka regler som gäller och hur de ska användas.
...xempel på begrepp som inte får förkortas är tillsatsers kategorinamn. Se del C i bilaga ...
Säljande uttryck 2024-07-03
Säljande uttryck ger intrycket av att ett särskilt livsmedel har bättre kvalitet än andra. Sådana påståenden behöver förklaras för att de inte ska vilseleda konsumenten. Här kan du läsa mer om vad som gäller.
...typer av livsmedel. Om uttrycket används om tillsatser krävs givetvis att tillsatsen ell...
Vilseledande beskrivningar 2024-07-03
På den här sidan hittar du exempel på livsmedelsinformation som kan vara vilseledande när den beskriver något annat än vad som är typiskt för livsmedlet. Du får även veta hur informationen ska vara för att inte riskera att vilseleda konsumenten.
...as med en bild. Om ett livsmedel innehåller tillsatser eller aromer som utvinns ur växte...
Obligatorisk information 2023-05-26
På den här sidan kan du läsa om vilka uppgifter som är obligatoriska att märka ut på färdigförpackade livsmedel. Alla uppgifter är inte obligatoriska för alla typer av livsmedel. Vilka undantag som finns hittar du också här.
...de betraktas som ingredienser. 2. Livsmedelstillsatser och livsmedelsenzymer enligt ”car...
Allergeninformation 2023-01-03
Det är extra viktigt att information om allergener är tydlig. Inom EU har vi kommit fram till ett antal ämnen eller produkter som alltid måste anges i ingrediensförteckningen. Det beror på att de flesta människor som är allergiska reagerar mot något eller några av dessa ämnen.
...kt Ett livsmedel innehåller bl.a. livsmedelstillsatser, bärare och processhjälpmedel utv...
Livsmedlets beteckning 2024-07-05
Alla färdigförpackade livsmedel ska vara märkta med en beteckning som beskriver vad det är för slags livsmedel. Ta del av hur företaget ska komma fram till rätt beteckning. Läs också om vilka uppgifter som i vissa fall ska anges tillsammans med beteckningen.
...ndra ingredienser, exempelvis med livsmedelstillsatser eller livsmedelsenzymer, och som ...
Mängdangivelse 2024-07-05
Ibland behöver företagaren märka ut hur mycket av en viss ingrediens som ingår i ett livsmedel, en så kallad mängdangivelse. Det är exempelvis ett krav om namnet på ingrediensen nämns i livsmedlets beteckning och är av särskilt värde för konsumenten.
...av kött av en djurart och salt, kryddor och tillsatser, behöver inte mängden kött anges....
Näringsdeklaration 2024-07-05
Läs om vilka näringsämnen som ska anges i näringsdeklarationen och hur den ska presenteras. Näringsdeklarationen är obligatorisk, i de flesta fall, men det finns några undantag.
...rid (salt) utan även till exempel livsmedelstillsatser som innehåller natrium. Exempel v...
Att informera frivilligt 2024-07-12
Företagen kan välja att informera om fler uppgifter än de som krävs för livsmedel som inte är färdigförpackade. Men då finns ändå bestämmelser som måste följas. Här kan du läsa om vad som gäller.
...rav på viss tilläggsmärkning. Hur livsmedelstillsatser ska anges i ingrediensförteckning...
Kontroll av information och märkning 2024-07-12
Konsumenter och företag i livsmedelskedjan är beroende av att informationen om livsmedlen är korrekt, tydlig, förståelig och läsbar. God redlighet är därför ett av livsmedelslagstiftningens syften.
...ediensförteckningen? Stämmer fetthalten? Är tillsatserna tillåtna? Stämmer angiven kött-...